Firma VERMONT Sp. z o.o. 15 marca 2012 roku otrzymała status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (Certyfikat AEO - Authorised Economic Operator)


Certyfikat AEO potwierdza, że VERMONT Sp. z o.o. jest wiarygodnym partnerem w międzynarodowej wymianie towarów. Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których m.in. organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych podlegały zakończonemu sukcesem trudnemu i szczegółowemu audytowi.


Certyfikat AEO daje szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych. Korzyści wynikające z jego uzyskania to m.in. mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych a w przypadku wytypowania do kontroli, przesyłki nasze  traktowane będą priorytetowo – ich kontrola odbędzie się poza kolejnością.

 

Świadectwo AEO, to swoisty identyfikator bezpiecznego partnera handlowego, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej wymiany handlowej. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z administracją celną. Taka współpraca pozwala na priorytetowe traktowanie certyfikowanych przedsiębiorców przez organy celne w zamian za przejęcie części obowiązków z obszaru czynności celnych.

 

Otrzymany przez nas certyfikat AEO gwarantuje naszym klientom podwyższone bezpieczeństwo wymiany handlowej poprzez:

  • priorytetową obsługę zgłoszeń celnych
  • priorytetową obsługę wszelkich wniosków
  • odrębne pasy ruchu
  • specjalne miejsca obsługi
  • możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej
  • mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
  • przeprowadzenie ewentualnej kontroli poza kolejnością